Sunday, March 29, 2020

Thực hành Tin học Lớp 5, Sử dụng Fotor, GV Phạm Đăng Khoa

Bài hướng dẫn thực hành một số thao tác chỉnh sửa cơ bản với phần mềm Fotor - Phần đầu.


No comments:

Post a Comment

back to top