Thursday, March 26, 2020

Tin học Lớp 4 - Chủ đề 20 - Trang trí bảng tính - GV Tống Thanh Từ

Tin học Lớp 4 - Chủ đề 20 - Trang trí bảng tính - GV Tống Thanh Từ. 
Mời các em HS Tiểu học vào xem và theo dõi các bài Tin học trong chương trình Tin học HK2 nhé. Chúc các em học online tốt và luôn nhớ giũ gìn sức khỏe, phòng dịch bệnh Covid-19 nhé.
No comments:

Post a Comment

back to top