Friday, April 3, 2020

Bài giảng - Tin học Lop3 - Chủ đề 20 - Tìm Kiếm thông tin - GV. Nguyễn Anh Tuấn

Sang HK2, CT Tin học cho HS Lớp 3 làm quen với việc sử dụng Internet và một số công cụ trên Internet hỗ trợ cho việc học tập của HS. Bài giảng - Tin học Lop3 - Chủ đề 20 - Tìm Kiếm thông tin - GV. Nguyễn Anh Tuấn là phần tiếp nối cho loạt bài học và thực hành online tiếp theo giúp các em HS ngồi nhà vẫn có thể tiếp tục  học tập theo chương trình. Mời các em theo dõi (Nhớ Like, Đăng ký, Chia sẻ kênh mangtinhoc nhé). Trân trọng Cám ơn thầy Nguyễn Anh Tuấn.No comments:

Post a Comment

back to top