Wednesday, April 22, 2020

Thực hành Tin học Lớp 3 Chủ đề 21 Tìm kiếm hinh ảnh, video - GV Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm hình ảnh, video trên Internet - Phần hướng dẫn thực hành cho các HS Lớp 3. Hãy xem và thực hành tốt nhé các bạn nhỏ.

PS: Có luôn Bài tập trắc nghiệm đây hoặc ngay dưới video :
https://tin.mangtinhoc.net/2020/04/bai-tap-trac-nghiem-ve-chu-e-tim-kiem.html 1 comment:

Unknown said...

châu quốc phú

Post a Comment

back to top