Thursday, April 9, 2020

Thực hành Tin học-Lớp 4- Chủ đề 21 - Sử dụng bảng tính để tính toán - GV Tống Thanh Từ

Thực hành Tin học Lớp 4 với chủ đề Trang trí bảng tính, nối tiếp cho bài trước xoay quanh nội dung về Bảng tính Excel. Mời các em Lớp 4 tiếp tục thoe dõi và thực hành. Trân trọng cám ơn thầy Tống Thanh Từ.
Xem thêm hoặc ôn lại tại yotube.com

 

No comments:

Post a Comment

back to top