Monday, April 13, 2020

Thực hành Tin học-Lop3 - Chủ đề 20 - Tìm kiếm thông tin - GV. Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm thông tin trên mạng có chọn lọc và phù hợp là việc thường xuyên khi dùng internet.
Đầu tuần có nội dung cho các bạn HS Lớp 3 theo dõi và tập Thực hành nhé. Sẽ có bài tập trắc nghiệm sau. Cám ơn thầy Nguyễn Anh Tuấn.No comments:

Post a Comment

back to top