Thursday, April 23, 2020

Vọc và pha chế để khám phá: Bầy kiến với miếng mồi ngon.

Đôi khi vọc vạch và chế tác để tìm hiểu mới thấy ra cái cái thú vị (hoặc tào lao, nhưng vô hại) của nó )
Clip này là sự kết hợp giữa sức mạnh công nghệ và thêm chút chế...
Và nhớ: Đừng ứng dụng công nghệ vào việc có thể phương hại cho xã hội (chẳng hạn share tin nhảm, like cái xấu...).No comments:

Post a Comment

back to top