Tuesday, May 12, 2020

Thực hành Tin học Lớp 5 Chủ đề 22 Tạo một dự án cơ bản cùng Photo Story...

Vẫn tiếp tục các bài online cho các bạn HS dù đã học tại trường bình thường và vẫn sẽ cứ tiếp tục nữa...
Mời các bạn theo dõi he.
PS: Ko quên cám ơn thầy Khoa :-) 

No comments:

Post a Comment

back to top